Oświetlenie to nasza największa pasja

Reklamacje

  1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając formularz reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po otrzymaniu informacji w formie pisemnej oraz odbierane i wysyłane na koszt Sprzedającego).Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż w terminie 3 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki.
  2. Informujemy, że źródła światła dołączane nieodpłatnie do opraw oświetleniowych nie podlegają reklamacji.