Oświetlenie to nasza największa pasja

Zwroty towaru

  1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (mailowo lub listownie) w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (link do formularza zwrotu).
  2. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany produkt musi być kompletny. Zwrócony towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć formularz zwrotu i dostarczyć na adres firmy.
  3. Gwarantujemy zwrot wartości towaru i zwrot ewentualnych kosztów dostawy do Klienta.
  4. Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu jej zawartości w terminie do 14 dni.
  5. Jednoczenie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.